IBC stängd

1 m³

Längd: 1 m Bredd: 1 m Höjd: 1 m

Rymmer 1000 l

Lämplig för farligt avfall såsom glykol, lösningsmedel, spillolja etc. Vid transport av farligt gods är den maximala livslängden på IBC-behållaren fem år.

Behöver du hjälp? Kontakta oss