Farligt avfall

För industrikunder erbjuder vi miljöskåp i olika storlekar. Utrustningen i dessa anpassas efter kundens behov. Vi får inte köra farligt gods som inte är klassificerat.

Kontakta oss om du är osäker!

Kontakt

*” anger obligatoriska fält

Skydda människor, djur och miljö

Farligt avfall är sådant avfall som kan ge skador på människor, djur och miljö om det inte omhändertas på rätt sätt. Exempel på farligt avfall är elektronikskrot, eternit, impregnerat trä, oljor, kemikalier, batterier, medicinskt avfall mm. Farligt avfall ska sorteras för sig och får absolut inte blandas med annat farligt avfall eller annat avfall. Påträffas farligt avfall debiteras avfallslämnaren för de merkostnader som detta medför.

Enligt avfallsförordningen ska företag som producerar, transporterar, tar emot eller behandlar farligt avfall rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister. Lelles Återvinning erbjuder att göra registrering till Naturvårdsverket åt våra kunder mot en mindre administrativ avgift.

Ombudsgodkännande för våra kunder

Nu kan du som kund till Lelles Återvinning låta oss agera ombud för rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket. Genom att fylla i nedanstående formulär för varje organisationsnummer samt kundnummer du representerar kommer vi kontakta er för att skriva ett avtal med Lelles Återvinning. Efter att ett avtal finns på plats kommer vi rapportera farligt avfall som ni deponerar via oss så att ni uppfyller de lagkrav som trädde i kraft 2020-11-01.

Om du vill läsa mer om vad som gäller så följ denna länk Rapportera farligt avfall.

Ombudsgodkännande

*” anger obligatoriska fält

Samtycke

Våra tjänster

Tömning av containers

Vi levererar både större lastväxlarcontainers och mindre liftdumperscontainers.

Rivningar

Vi utför det mesta inom rivning och demonteringar. Inget är för litet eller för stort för oss.

Farligt avfall

För industrikunder erbjuder vi miljöskåp i olika storlekar. Utrustningen i dessa anpassas efter kundens behov.

Handelsstål, svets- och mekanisk verkstad

Lelles Återvinning AB har en väl fungerande mekanisk verkstad som utför diverse arbete.