Frågor och svar

Vanligtvis kan containern levereras inom 2-3 arbetsdagar.
Om du ställer containern på allmän plats krävs tillstånd. Står den på privat mark behövs inget tillstånd.
Du bestämmer själv längden på utsättningsperioden. Vi debiterar dygnshyra.
Ja, man kan själv komma och lämna avfall på vår anläggning helgfria vardagar mellan 07.00 och 15.30. Det är viktigt att ni kontaktar oss för in- och utvägning på fordonsvågen.
Du ska ange rätt klassificering och ungefärlig mängd av det farliga avfallet. Då farligt avfall/gods ska transporteras i godkända förpackningar ska information om förpackningarnas kondition ges. Enligt avfallsförordningen ska företag som producerar farligt avfall registrera detta till Naturvårdsverket. Vi erbjuder denna tjänst mot en administrativ avgift.
Farligt avfall såsom gasfyllda flaskor/tuber, elektronik, elavfall, batterier, kylmöbler, däck, asbest, tryckimpregnerat trä, färg, olja och lösningsmedel får INTE slängas i byggavfall (blandat avfall).
Efter hemtagning av containern skickar vi en faktura till dig. Var därför noga med att ange rätt fakturaadress. För skrot och bilbatterier skickas en avräkning (omvänd faktura) till dig. Pengarna utbetalas till ditt bankkonto inom 30 dagar.
Vi måste utan problem nå platsen där containern ska ställas ut och hämtas med lastbil.
Du ansvarar för containern under uthyrningsperioden. Detta gäller exempelvis om containern blir stulen eller vandaliserad.
Sätts in på konto.
Priset varierar beroende på hur stor mängd avfall du har och vad det är för avfall, därtill tillkommer en transportkostnad för utsättning och hemtagning av container. Priset påverkas också av hur många dagar du har containern. Kontakta oss gärna för mer information.
Containern får fyllas upp till kanten, ej sticka ut på sidorna och ej topplastas. Är avfallet t ex jord får containern ENDAST fyllas till drygt hälften. Annars blir den för tung och kan inte flyttas från platsen.