Våra containers och behållare

Tänk på att lastbilen behöver cirka 17 meter manöverutrymme.

Öppen container får ej fyllas över kanten där metallängder eller träreglar sticker upp, så vår chaufför har möjlighet att näta container för en säker transport till vår anläggning. Större skivmaterial och föremål placeras med fördel underst i containern.

Logga in i vår kundportal för att beställa byte/tömning eller hemtagning av container.
Vi kan ej garantera tjänsten samma dag, vanligtvis har vi 2-3 dagars framförhållning.

Viktiga saker att tänka på vid hyra av containers

Fraktioner (schaktmassor), t ex jord, betong/sand och betong kräver karaktärisering. Gå till formuläret för karaktärisering av avfall. Vid schakt får containern endast fyllas till hälften.

Det måste vara tillåtet att ställa containern på önskad plats. Det är du som kund som ansvarar för att införskaffa tillstånd för placeringen om ett sådant krävs.

Lelles Återvinning måste utan problem nå platsen där containern ska ställas ut och hämtas med lastbil. Det är vår chaufför som ytterst avgör lämplig placering.

I containern får du INTE slänga exempelvis farligt avfall, matavfall eller hushållssopor. Farligt avfall såsom gasfyllda flaskor/tuber, elektronik, elavfall, batterier, kylmöbler, däck, asbest, tryckimpregnerat trä, färg, olja och lösningsmedel får INTE slängas i byggavfall (blandat avfall). Detta är av största vikt då vår personal sorterar/bearbetar ert avfall och deras arbetsmiljö och hälsa inte skall äventyras under sitt arbete, det kan även innebära betydande ekonomiska kostnader för dig som kund.

När det gäller asbest (kräver täckt container) och tryckimpregnerat trä krävs separat hantering. Kontakta oss gärna för mer information.

Kunden ansvarar för containern under uthyrningsperioden. Detta gäller exempelvis om containern blir stulen eller vandaliserad.