Våra containers och behållare

Tänk på att lastbilen behöver cirka 15 meter manöverutrymme.

Logga in i vår kundportal för att beställa byte/tömning eller hemtagning av container.
Vi kan ej garantera tjänsten samma dag, vanligtvis har vi 2-3 dagars framförhållning.

Viktiga saker att tänka på vid hyra av containers

Fraktioner (schaktmassor), t ex jord, betong/sand och betong kräver karaktärisering. Gå till formuläret för karaktärisering av avfall. Vid schakt får containern endast fyllas till hälften.

Det måste vara tillåtet att ställa containern på önskad plats. Det är du som kund som ansvarar för att införskaffa tillstånd för placeringen om ett sådant krävs.

Lelles Återvinning måste utan problem nå platsen där containern ska ställas ut och hämtas med lastbil.

I containern får du INTE slänga exempelvis farligt avfall, matavfall eller hushållssopor. Farligt avfall såsom gasfyllda flaskor/tuber, elektronik, elavfall, batterier, kylmöbler, däck, asbest, tryckimpregnerat trä, färg, olja och lösningsmedel får INTE slängas i byggavfall (blandat avfall).

När det gäller asbest (kräver täckt container) och tryckimpregnerat trä krävs separat hantering. Kontakta oss gärna för mer information.

Kunden ansvarar för containern under uthyrningsperioden. Detta gäller exempelvis om containern blir stulen eller vandaliserad.