Litet miljöskåp

Litet miljöskåp/behållare med sekundärskydd. Används t ex till farligt avfall.

Mått Bredd 1,3 m, Djup 1,0 m, Höjd 1,3 m.

En smidig lösning för förvaring av farligt avfall såsom spillolja, lösningsmedel, limrester, glykol, färgrester mm. När miljöskåpet är fullt så kommer vi och tömmer det på plats. För att vi ska kunna transportera farligt avfall är det viktigt att rätt uppgifter om klassificering, mängd och typ av behållare lämnas vid bokning av transport. Skicka gärna in ett säkerhetsdatablad! Detta underlättar klassificering om ämnet som ska hämtas.

Enligt Avfallsförordningen är avfallslämnaren (kunden) skyldig att registrera avlämnat farligt avfall till Naturvårdsverket. Vill du ha hjälp med detta,, hjälper Lelles Återvinning gärna till! Gå in på https://lellesatervinning.se/tjanster/farligt-avfall/ och ansök om Ombudsgodkännande för registrering av farligt avfall till Naturvårdsverket!

Behöver du hjälp? Kontakta oss