Återvinna ris & park

Tänk på att lastbilen behöver cirka 15 meter manöverutrymme.