FARLIGT AVFALL

För industrikunder erbjuder vi miljöskåp i olika storlekar.

Utrustningen i dessa anpassas efter kundens behov.

Vi får inte köra farlig gods som inte är klassificerat. Kontakta oss om du är osäker!