Brännbart

Denna fraktion avser sorterat avfall som går direkt till värmeverk för förbränning. Avfallet ska vara tillräckligt mjukt och flexibelt för att kunna komprimeras i en sopbil. Brännbart avfall får ej innehålla icke brännbart avfall som tex. Isolering, gips eller betong. Eternit och annat farligt avfall är ALDRIG tillåtet att slänga blandat med annat avfall. Dessa ämnet medför hälsorisker för miljö och människor och transporteras i separata behållare. För mer information kontakta Lelles Återvinning AB 044–311 401.

TILLÅTET

 • Mjukplast
 • Hårdplast
 • Wellpapp 
 • Kläder och skor
 • Gummi (ej stora sjok)

EJ TILLÅTET

 • Sprayburkar
 • El-kabel
 • Elektronik
 • Metallskrot
 • Förpackningar
 • Asbest eller eternit
 • Bensin, diesel, spillolja 
 • Färger och lim
 • Isolering
 • Gips
 • Möbler
 • Glas
 • Tegel, takpannor, betong
 • Träreglar, träpallar
 • Trädgårdsavfall

Blandat avfall för sortering

Denna fraktion avser avfall från byggen och blandat avfall från privatpersoner där sortering vid källan inte är möjlig.. Blandat avfall för sortering ska innehålla minst 50 % brännbart avfall och träavfall. Mindre än hälften får innehålla icke brännbart avfall såsom gips, isolering, skrot eller betong. 

Eternit och annat farligt avfall är INTE tillåtet att slänga. Dessa ämnet medför hälsorisker för miljö och människor och transporteras i separata behållare. För mer information kontakta Lelles Återvinning AB 044–311 401.

TILLÅTET

 • Plast
 • Wellpapp 
 • Trä
 • Metallskrot
 • Gips
 • Trädgårdsavfall
 • Isolering
 • Möbler
 • Glasrutor
 • Tegel, takpannor, betong

EJ TILLÅTET

 • Sprayburkar
 • Asbest eller eternit
 • Elektronik
 • Batterier
 • Kemikalier & lösningsmedel
 • Färger & lim
 • Bensin, diesel, spillolja 
 • Kylmöbler

Osorterat byggavfall med gips och isolering

Osorterat byggavfall med gips och isolering avser avfall från byggen där sortering vid källan inte är möjlig.. Denna fraktion innefattar avfall som till mer än hälften utgörs av gips och isolering. 

Eternit och annat farligt avfall är INTE tillåtet att slänga. Dessa ämnet medför hälsorisker för miljö och människor och transporteras i separata behållare. För mer information kontakta Lelles Återvinning AB 044–311 401.

TILLÅTET

 • Plast
 • Wellpapp 
 • Trä
 • Metallskrot
 • Gips
 • Isolering
 • Glasrutor
 • Tegel, takpannor, betong

EJ TILLÅTET

 • Sprayburkar
 • Asbest eller eternit
 • Elektronik
 • Batterier
 • Kemikalier & lösningsmedel
 • Färger & lim
 • Bensin, diesel, spillolja 
 • Kylmöbler

Svårsorterat avfall

Som svårsorterat avfall räknas:

 • Emballageplast, odlingsväv, siloplast  eller liknande material som är ihoprullade eller packade till stora stycken. 
 • Avfall som är sammansatt och svårt att separera, tex. Väggsektioner med gips och isolering.

TILLÅTET

 • Plast
 • Wellpapp 
 • Trä
 • Metallskrot
 • Gips
 • Isolering
 • Möbler
 • Glasrutor
 • Tegel, takpannor, betong
 • Väggsektioner

EJ TILLÅTET

 • Sprayburkar
 • Asbest eller eternit
 • Elektronik
 • Batterier
 • Kemikalier & lösningsmedel
 • Färger & lim
 • Bensin, diesel, spillolja 
 • Kylmöbler

Träavfall

Träavfall är alla typer av avfall som består av trä. Exempel på detta är formvirke, träpall, träemballage, spånskivespill, plywood, köksinredningar, dörrar, karmar, trämöbler, virke och lister. Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall.  Detta får INTE tippas bland vanligt träavfall.

TILLÅTET

 • Formvirke
 • Träpall
 • Träemballage
 • Spånskivespill
 • Plywood
 • Köksinredningar
 • Dörrar
 • Karmar
 • Trämöbler
 • Virke
 • Lister

EJ TILLÅTET

 • Impregnerat trä
 • Slipers
 • Byggavfall
 • Plast
 • Isolering

Massor av schakt, betong och tegel

Materialet avser endast rena massor av sten, tegel, betong,, jord & schaktmassor. Det får INTE innehålla eternit eller blåbetong. Detta tippas i separat container. Materialet får INTE blandas med annat avfall såsom plast, isolering, träavfall etc.

TILLÅTET

 • Betong
 • Armerad betong
 • Tegel
 • Takpannor
 • Sten
 • Grus
 • Jord & schaktmassor

EJ TILLÅTET

 • Blåbetong
 • Eternit
 • Plast
 • Isolering
 • Träavfall
 • Metallskrot