Utbildningar

ADR grundutbildning (styckegods):
2,5 dagar, 4 900 kr + moms/person

E-learning ADR grund (styckegods):
1 dag webbkurs + 1,5 dagar lärarledd utbildning,
4 900 kr + moms/person

ADR repetitionsutbildning:
1,5 dagar, 3 900 kr + moms/person

e-Learning ADR light 1.3:
En halv dag, 1 600 kr + moms/person

ADR 1.3:
En halv dag, 2 000 kr + moms/person

Godkända utbildare av MSB

Planerade utbildningar

Inga planerade utbildningar just nu.

*Anmälan senast 15 dagar innan kursstart!

Lelles Återvinning förbehåller sig rätten att ställa in utbildningar pga för få anmälda deltagare, sjukdom eller annan angelägenhet som ligger utanför vår kontroll.