Liftdumper öppen

10 m³

Längd: 4 m Bredd: 1,9 m Höjd: 1,6 m

Det här är vår vanligaste containertyp. Den passar bra för de flesta avfallstyper och är lämplig för bl.a. byggen och industrier. Passar utmärkt till trädgårdsstädning eller garagerensning.

Lastbilen behöver 17 meters manöverutrymme (längd på fordon inkl behållare är 17 m) för att ställa ner containern. Bredden på eventuella portar ska vara minst 3 meter och takhöjden 4,5 meter.

Tänk på att inte lasta containern så att avfallet sticker ut över kanterna. Större och tyngre föremål läggs med fördel på botten av containern.

Viktiga saker att tänka på vid hyra av containers.

Fraktioner (schaktmassor), t ex jord, betong/sand och betong kräver karaktärisering. Gå till formuläret för karaktärisering av avfall. Vid schakt får containern endast fyllas till hälften.

Det måste vara tillåtet att ställa containern på önskad plats. Det är du som kund som ansvarar för att införskaffa tillstånd för placeringen om ett sådant krävs.

Lelles Återvinning måste utan problem nå platsen där containern ska ställas ut och hämtas med lastbil.

I containern får du INTE slänga exempelvis farligt avfall, matavfall eller hushållssopor. Farligt avfall såsom gasfyllda flaskor/tuber, elektronik, elavfall, batterier, kylmöbler, däck, asbest, tryckimpregnerat trä, färg, olja och lösningsmedel får INTE slängas i byggavfall (blandat avfall). Kontakta oss gärna för mer information.

Kunden ansvarar för containern under uthyrningsperioden. Detta gäller exempelvis om containern blir stulen eller vandaliserad.

Behöver du hjälp? Kontakta oss