Återvinna schakt, betong och tegel

Tänk på att lastbilen behöver cirka 15 meter manöverutrymme.