eller ring 044-78 18 454

 
 

Viktig information om asbest!

Tänk på att asbest kan förekomma i många former i äldre hus:

  • eternit för tak och väggar
  • som tillsats till murbruk och fix/fog
  • armerad plast, elkablar och golvmaterial
  • isoleringsmaterial
  • och packningar

Asbest få absolut inte förekomma bland annat avfall. Skulle detta ändå påträffas omklassificeras hela lasten som asbestkontaminerat byggavfall och transporteras till extern mottagare .Tillkommande kostnader faktureras kunden.

 

Behov av ett ADR-intyg? Kontakta oss
så hjälper vi dig! Klicka på länken till höger!


 

Nya rutiner för avräkningar

Från och med den första oktober kommer våra rutiner beträffande avräkning av skrot och bilbatterier att ändras. Transporter för dessa fraktioner kommer då att specificeras separat på fakturan/avräkningen.

 

Vill du spara en slant? Sortera avfallet själv! Ring så ger vi dig mer information!

 

 

Växel: 044-311 401 eller 044-712 43

e-post: info@lellesatervinning.se