Vi har uppdaterat våra telefontider

Telefontid 07:30-15:30 (frukost 09.00-09.30 och lunch 12:00-12:30).

Höjda avgifter på osorterat avfall

Pga skärpta sorteringsregler kommer priset på osorterat avfall att höjas fr o m den 1/2 2021.

Nya regler avfallssortering

Fr o m  den 1/8 införs ett nytt EU-direktiv angående sortering av blandat avfall. Detta medför att avfall ska sorteras upp i fraktionerna betong, gips, glas, plast, skrot och trä. Därmed försvinner möjligheten att slänga osorterat blandat avfall. Undantag kan beviljas genom att avfallsproducenten söker dispens hos Kristianstads kommun. Kontakta oss om ni har frågor kring detta!

Vill du bli av med ditt skrot eller avfall? Ring oss så ordnar vi resten!

Lelles Återvinning ombesörjer hela transportkedjan. Från uppsamling av avfallet med kran, om så önskas, till bortforsling med lastbil.

eller ring 044-311 401 alternativt maila till info@lellesatervinning.se

 

Viktig information om asbest!

Tänk på att asbest kan förekomma i många former i äldre hus:

  • eternit för tak och väggar
  • som tillsats till murbruk och fix/fog
  • armerad plast, elkablar och golvmaterial
  • isoleringsmaterial

Asbest få absolut inte förekomma bland annat avfall. Skulle detta ändå påträffas omklassificeras hela lasten och transporteras till extern mottagare .Tillkommande kostnader faktureras kunden.

 

Behov av ett ADR-intyg? Kontakta oss
så hjälper vi dig! Klicka på länken till höger!


 

 

Tel: 044-311 401 eller 044-712 43

E-post: info@lellesatervinning.se