ADR 1.3

Arbetar du med farligt gods i rollen som chef, transportledare, truckförare eller i andra yrkesroller så måste du enligt lag du ha erforderlig utbildning om farligt gods!

ADR 1. 3 syftar till att ge en medvetenhet om faror och riskmoment i arbetet med farligt gods. Utbildningen skräddarsys efter aktuell bransch. Efter avslutad kurs får du lov att köra ADR värdebegränsad mängd. ADR-intyget är giltigt i fem år.

Upplägg för utbildningen

  • Allmänna bestämmelser
  • Lagstiftning ADR
  • Risker med farligt gods
  • Transporthandlingar
  • Märkning och etikettering
  • Riskmedvetenhet