ADR-UTBILDNINGAR

 • ADR grundutbildning (styckegods): 2,5 dagar, 4 900 kr + moms/person
 • ADR repetitionsutbildning: 1,5 dagar, 3 900 kr + moms/person
 • e-Learning ADR grund (styckegods): 1 dag webbkurs + 1,5 dagar lärarledd utbildning, 4 900 kr + moms/person
 • ADR 1.3: en halv dag, 2 000 kr + moms/person
 • e-Learning ADR light 1.3: webbkurs, 1 200 kr + moms/person

 

Planerade utbildningar

ADR-repetition grundutbildning, 28 februari – 1 mars

ADR-grundutbildning, 14 -16 mars

Anmälan senast 15 dagar innan kursstart!

Lelles Återvinning förbehåller sig rätten att ställa in utbildningar pga för få anmälda deltagare, sjukdom eller annan angelägenhet som ligger utanför vår kontroll.

ADR grundutbildning (styckegods)

Om du transporterar farligt gods som styckegods över värdebegränsad mängd måste du har ADR grundutbildning. Efter avklarad kurs ska du ha kunskaper om gällande regelverk och hur du förebygger risker och olyckor, samt agerar om olyckan är framme.

För kursanmälan
ring
044-78 18 451!

Upplägg för utbildningen:

 • Allmänna bestämmelser
 • Nationell och internationell lagstiftning gällande ADR
 • Risker med farligt gods
 • Transporthandlingar
 • Märkning/etikettering av kollin och overpack
 • Fordonsmärkning
 • Samlastnings-bestämmelser
 • Risk och miljömedvetande
 • Transportskydd, tunnelsäkerhet och fordonsutrustning
 • Brandskydd och första hjälpen
 • Prov

Prov genomförs efter MSB: s riktlinjer. Efter godkänd kurs erhålls ett ADR-intyg som är giltigt i fem år. För att behålla ADR-behörigheten måste en repetitionskurs, med tillhörande prov, genomföras innan ADR-intygets utgång.

ADR 1.3

Arbetar du med farligt gods i rollen som chef, transportledare, truckförare eller i andra yrkesroller så måste du enligt lag du ha erforderlig utbildning om farligt gods!

ADR 1. 3 syftar till att ge en medvetenhet om faror och riskmoment i arbetet med farligt gods. Utbildningen skräddarsys efter aktuell bransch. Efter avslutad kurs får du lov att köra ADR värdebegränsad mängd. ADR-intyget är giltigt i fem år.

Upplägg för utbildningen

 • Allmänna bestämmelser
 • Lagstiftning ADR
 • Risker med farligt gods
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Riskmedvetenhet
 • Branskydd och första hjälpen

e-Learning ADR light 1.3

Webbaserad kurs. Du får samma behörighet som ADR light 1.3. Kursdeltagaren får inloggningsuppgifter och genomför själv sin utbildning när det passar. Man kan logga ut och logga in för att fortsätta där man slutade. Passar bra om du har svårt att komma ifrån arbetet.