VÅRA CONTAINRARTänk på att lastbilen behöver cirka 15 meter manöverutrymme.

Viktiga saker att tänka på vid hyra av containrar.

Det måste vara tillåtet att ställa containern på önskad plats. Det är du som kund som ansvarar för att införskaffa tillstånd för placeringen om ett sådant krävs.

Lelles Återvinning måste utan problem nå platsen där containern ska ställas ut och hämtas med lastbil.

I containern får du INTE slänga exempelvis farligt avfall, matavfall eller hushållssopor. Vitvaror som slängs måste vara sanerade från freoner. Hittas elektronik, elkabel, eternit, eller tryckimpregnerat virke, som inte ska vara där, så debiteras kunden för detta. För de senare krävs separat hantering. Kontakta oss gärna för mer information.

Kunden ansvarar för containern under uthyrningsperioden. Detta gäller exempelvis om containern blir stulen eller vandaliserad.